Други услуги

 

Наред с основните дейности ж.п, морски и автомобилен транспорт  и  с цел да отговори на разнообразните изисквания и потребности на своите клиенти и партньори, МС Шипинг ООД  предлага и постоянно развива,  широк кръг от допълнителни спедиторски и логистични  услуги като:

- проектна логистика;
- чартиране  на корабен тонаж за генерални и насипни товари;
- международен въздушен  товарен транспорт;
- интегрирани 3PL  услуги с добавена стойност;
- складиране (покрити, откри складови площи и складове под митнически надзор в София, Варна, Бургас,)    и дистрибуция;
- претоварни операции от един вид транспорт на друг;
- консолидация и деконсолидация на групажни пратки от/за България;
- мултимодален транспорт на извънгабаритни, опасни и свръхтежки товари;
- количествен и качествен стоков контрол  при внос/износ;
- карго застраховане;
- митническо посредничество при внос,износ, транзит;
- капацитет и now-how  за   линейно агентиране и др.

Какво предлагаме

 • Мултимодални транспортни/спедиторски услуги "от врата до врата"
 • Международен Ж.П. транспорт (ОЩЕ»)
 • Международен морски транспорт: цели и групажни контейнери (ОЩЕ »)
 • Международен автомобилен транспорт: комплектни и групажни товари (ОЩЕ »)
 • Допълнителни спедиторски услуги: проектна логистика, транспорт на извънгабаритни, свръхтежки и опасни товари, митническо посредничество, карго застраховане, претоварни и складови операции през пристанища Варна и Бургас, вътрешен транспорт и дистрибуция в България и др.(ОЩЕ »)
Централен офис - Варна
 • ул. Девня 12-Б, ет. 3, офис 7
 • гр.Варна 9000, България
 • Телефон: +359 52 684886
 • FAX: +359 52 684889
Контакти
Офис - София
 • ул. Чавдар Мутафов № 65-Б
 • гр. София 1700, България
 • Телефон: +359 2 9319557
 • FAX: +359 2 7838313